Luontoarvojen puolesta.

Varsinais-Suomen luonto ja -ympäristöpalvelutToteutamme asiantuntemuksella ja kokemuksella yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeet sisäistäen

  • luontokartoitukset kaavoituksen tueksi
  • Natura 2000 kohteiden ja muiden suojelualueiden tilan seurannat
  • Natura-tarveharkinnat
  • ympäristöluvat, lausunnot ja esiselvitykset
  • tuulivoimarakentamiseen liittyvät luonto- ja ympäristöselvitykset
  • luonto- ja ympäristöaiheiset luennot, koulutukset ja maastoretket