Luontoretket ja koulutukset

matkailu_24.07.2006 029Sopivan ajankohdan löydyttyä järjestämme tarpeitanne vastaavat luonto- ja ympäristöaiheiset

  • luennot
  • kurssit
  • maastoretket

Aiemmin 2000 – luvulla olemme vastanneet Isokarin majakkasaaren matkailusta. Isokari on Kustavi-Uusikaupunki alueen kesämatkailun kärkikohde. Opastuksia ja retkiä järjestetään edelleen pyynnöstä vuosittain.

Katso kuvia retkiltä ja kursseilta Galleriasta.

Luentoja pidämme Luontoretkiretkien tavoin tilauksesta. Yrityksen henkilöstöstä useampikin on vetänyt kursseja ja retkiä kansalaisopistoissa, kouluilla jne. Maastoretket toimivat hyvänä käytännön ympäristökasvatuksena.

Aiemmin järjestimme nykyisen YARA:n Uudenkaupungin tehtaiden joutomaallevallille yleisö- ja koululaistutustumisia. Entinen kipsinläjitysalue maisemoitiin ruoppausmaasoilla ja alueesta muodostui luontoarvoiltaan monimuotoinen ”Vihervalli”. Sittemmin sinänsä hyödyllinen kipsin uusiokäyttö ja alueen umpeenkasvu ovat heikentäneet aluetta enenevästi.