Tekijät

Kuva: Jukka J. Nurmi
Kuva: Jukka J. Nurmi
Pekka Alho

Teollisuuden insinööritehtävissä jo vuosikymmenen toimineena rohkaistuin seuraamaan omaa visiotani ja hakeuduin ympäristöpuolen täydennyskoulutukseen Åbo Akademiin. Sen myötä siirryin teollisuudesta ympäristöpuolelle, toimien alkuun muun muassa ympäristösihteerinä.

Nuoruudessa alkanut lintuharrastus on jatkunut vahvana työelämän ja perheeni rinnalla, muotoutuen vähin erin yhä ammattimaisemmaksi.

Nykyisessä virkatyössäni projektipäällikkönä Turun ammattikorkeakoulussa olen toteuttanut ympäristönsuojelua ja -tutkimusta monialaisissa hankkeissa. Tämänhetkiset hankkeeni kytkeytyvät tiiviistii ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmaan.

Vahvan sesonkiluontoisuuden vuoksi yritys ei ole pitänyt vakituista henkilökuntaa, vaikka monet alan ammattilaiset ovat vuodesta toiseen mukana yrityksen toimeksiantojen toteuttajina.

Suuri kiitos menneistä vuosista kuuluu erityisesti professori Sakari Hinnerille, FM Tarja Marshille, FM Lassi Suomiselle, Dr. Thomas Lilleylle, sekä kokeneille maasto-ornitologeille Marko Dahlmanille, Rami Lindroosille, Jouko Lundénille, Markus Lampiselle ja Petteri Mäkelälle, unohtamatta kymmeniä lyhytaikaisemmin hyvää työtä tehneitä työntekijöitämme.

Kiitos myös niille yrityskumppaneille, kuten Suomen luontotieto Oy ja Ympäristötutkimus Karri Kuitunen, joiden kanssa olemme kilpailuasemasta huolimatta tehneet hyvää yhteistyötä

.