Luontokartoitukset ja seurannat

IMG_6263_vespariTarjoamme asiantuntevat luontokartoitukset ja seurannat

  • yhteisöille ja yksityisille
  • kuntasektorille
  • kaavoittajile
  • ELY-keskuksille
  • muille viranomaistahoille

Luontokartoitukset ovat nykyään vakiintunut osa kaavoitusprosessia. Työ vaihtelee pienistä asemakaavamuutoksista suuriin maakuntakaavan selvityksiin. Kartoituksen toteutukseen vaikuttavat muun muassa kartoitettavan alueen laajuus ja sijainti, ennestään tunnetut luontoarvot sekä alueen tuleva käyttötarkoitus.

Toteutamme Natura 2000 kohteiden ja muiden suojelualueiden tilan seurannat, joita olemme tehneet muun muassa  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Metsähallituksen tarpeisiin.

Teemme merimetsoseurantaa Suomen ympäristökeskukselle (SYKE) Saaristomerellä ja eteläisellä Selkämerellä. Voimakkaita tunteita herättävän lintulajin kannankehityksen seurannan lisäksi olemme seuranneet koeluontoisten luvallisten häirintätoimien vaikutuksia Mynälahden alueella Varsinais-Suomessa.

Katso kuviamme merimetsoista Galleriasta.