Ympäristökonsultointi

nosturitYmpäristökonsultointipalvelumme liittyvät  usein osana suurempien suunnitelmien tai hankkeiden kokonaisuuteen, joissa tarvitaan

  • esiselvityksiä
  • ympäristölupia
  • lausuntoja
  • Natura-tarveharkintaa
  • ympäristövaikutusten arviointia (YVA)

Osallistumme näihin toimeksiantoihin  monialaisissa tilauksissa alikonsulttina, jolloin vastaamme jostain edellä mainituista osakokonaisuuksista.

Tilaajien ollessa pienyrityksiä, yhteisöjä tai jopa yksityishenkilöitä, konsultoinnin tarve on yleensä pienimuotoisempaa.  Tällöin toteutamme toimeksiannon kokonaisuudessaan itse.