Tuulivoima

Tuulivoima_uusikaupunkiOlemme toteuttaneet kymmeniä tuulivoimarakentamiseen tarvittavia luonto- ja ympäristöselvityksiä, toistaiseksi neljän eri tuulivoimatoimijan kanssa.

Korotettu takuu-tariffi tuulivoimalle antoi potkua tuulivoimarakentamiseen Suomessa. Mahdollisuus korotettuun tariffiin päättyy tällä erää vuonna 2016, joten enää (2015) tuulivoiman vaatimaan suunnittelu- ja lupaprosessiin ei tämän osalta käytännössä ehdi mukaan.

Tuulivoimarakentamiselta edellytetään suhteellisen mittavia luonto- ja ympäristövaikutusten selvityksiä monien muiden selvitysten lisäksi. Viranomaisten edellyttämien selvitysten laajuus vakiintuikin vasta tämän edellä mainitun rakennusbuumin myötä. Aiemmin Suomen vähiä tuulivoimaloita oli saatettu rakentaa ilman mitään mainittavia ympäristövaikutusten arviointeja, esimerkiksi pelkällä kunnan toimenpideluvalla.

Uusiutuvan energian käytön enenevä lisääntyminen on positiivinen asia. Habitaattien ja luontoarvojen riittävä huomioiminen ennen tuulivoiman tai muun uusituvan energian hyödyntämistä on kuitenkin oleellista jäljellä olevien arvojen turvaamiseksi.