Palvelut

Luontokartoitukset ja seurannat

Luontokartoitukset ja seurannat

kuntasektorille, kaavoittajile, ELY-keskuksille ja muille viranomaistahoille.

Lue lisää

Ympäristökonsultointi

Ympäristökonsultointi

esiselvitykset, ympäristöluvat, lausunnot, Natura-tarveharkinnat ja ympäristövaikutusten arvioinnit.

Lue lisää

Luonnonhoitopalvelut

Luonnonhoitopalvelut

Pihapiiristä laajoihin kunnostuskokonaisuuksiin.

Lue lisää

Luontoretket ja koulutukset

Luontoretket ja koulutukset

Luonto- ja ympäristöaiheiset maastoretket, luennot ja kurssit

Lue lisää

Tuulivoima

Tuulivoima

Tuulivoimarakentamiseen liittyvät luonto- ja ympäristöselvitykset

Lue lisää